marți, 10 aprilie 2012

ADUNAREA GENERALĂ A CAR-CM 

ORDINEA DE ZI A FOST URMĂTOAREA:

  1. Darea de seamă asupra activităţii Consiliului Director al CAR-CM;
  2. Analiza activităţii financiar-contabile pe anul 2011;
  3. Proiectul de Buget pe anul 2012;
  4. Raportul comisiei de cenzori.
 PROBLEME REZULTATE DIN DOCUMENTELE PREZENTATE:
  •  A scăzut nesemnificativ numarul membrilor (cu 6 mai puţin faţă de anul 2010). Au fost primiţi 178 de membrii noi, 23 au fost excluşi, 121 s-au retras şi 43 au decedat. Din totalul membrilor 46% sunt cadre militare în rezervă şi în retragere, 41% soţi/soţii de cadre militare decedate, 8% personal contractual civil şi 5% cadre militare active;
  •  Fondul total al CAR este de 8.164.000 lei, din care 3.123.000 se află în 22 de depozite la mai multe bănci iar restul în împrumuturi acordate membrilor. S-au acordat în 2011 doar 1082 de împrumuturi, cu 11% mai puţin faţă de anul 2010. Din acest motiv, precum şi urmare a diminuării dobânzii precticate la împrumuturi (de la 10% la 8%), venitul brut a fost realizate în proporţie de 96%. (În valoare absolută faţă de anul 2010 104%). Acesta, în sumă totală de 662.000 lei a provenit: 75% din dobânzile la împrumuturile acordate şi 25% din dobânzile bancare. Venitul net a fost de 425.000 lei (101% în valoare absolută faţă de anul 2010). Diferenţa dintre cele două au reprezentat-o cheltuielile, cea mai mare parte a lor, 84% fiind dată de îndemnizaţiile şi retribuţiile acordate membrilor Consiliului Director şi angajaţilor CAR);
  • Urmare a activităţii financiare bune, a fost acordat un beneficiu de 5,66% la cotizaţiile existente, faţă de 6,23% în anul 2010;
  • Începând cu acest an s-a trecut la măsuri mai ferme împotriva rău-platnicilor. Din cei 118 membrii aflaţi în această postură marea lor majoritate au reluat plăţile, în timp ce pentru 18 s-a trecut la măsuri de executare silită printr-o firmă specializată;
  • Au fost aprobate următoarele măsuri: introducerea prevederii ca la primirea de noi membrii sau la acordarea împrumuturilor, succesorii acestora să preia atât activul cât şi pasivul acestuia în caz de deces; ajutoarele sociale să se acorde membrilor care au cel mult 900 lei/membru de familie; veniturile pe anul 2012 să crească cu 10,36%;
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu