sâmbătă, 20 aprilie 2013

INFORMARE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CAR-CM
        Vineri, 19.04.2013 a avut loc la Constanţa Adunarea Generală a membrilor CAR-CM cu următoarea ordine de zi:
         1. Darea de seamă privind activitatea pe anul 2012
         2. Analiza economio-financiară a CAR-CM pe anul 2012
         3. Raportul Comisie de Cenzori
         4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2013.
       Principalele probleme rezultate:
- La 31.12.2012 CAR-CM avea 3142 de membri, cu 42 mai puţin decât anul trecut. (172 noi primiţi, 61 excluşi, 66 decedaţi, 40 retraşi). Structura membrilor era următoarea: cadre militare în rezervă - 46%; soţi, soţii, fiice, fii ale cadrelor militare în rezervă - 41%; salariaţi civili pensionari - 8%, cadre militare active - 5%;
- Fondurile totale ale CAR-CM se ridică la suma de 10.100.000 lei, în creştere faţă de anul trecut cînd au fost de 8.164.000 lei. CAR-CM are constituite 22 de depozite la 2 bănci, în valoare totală de 3.420.000 lei, dobânda medie obţinută la acestea fiind de 5,45%;
- Bugetul pe anul 2012 a fost realizat 100%, respectiv 102% la venituri (707.000 lei) şi 100% la cheltuieli.(257.000 lei). Majoritatea cheltuielilor, adică 85% au reprezentat indemnizaţiile şi salariile acordate. Beneficiul repartizat membrilor CAR-CM a fost de 5,28%, în scădere cu 0,38% faţă de anul trecut;
- S-au acordat 1078 de împrumuturi în valoare de aproape 6.000.000 lei (181 de împrumuturi până la 2.000 de lei; 503 între 2.000 şi 6.000 de lei; 288 între 6.000 şi 10.000 de lei şi 106 între 10.000 şi 15.000 lei). Numărul împrumuturilor a fost în creştere faţă de anul trecut;
- Au fost 98 de împrumuturi cu probleme, dintre care 8 au  necesitat intervenţia unei societăţi de recuperare (3 împrumuturi au fost recuperate, 4 sunt în curs de recuperare, iar pentru unul procedura este în faza iniţială). Recuperatorii se îndreaptă atât împotriva persoanei creditate, cât şi a giranţilor acesteia. Ca atare, s-a atras atenţia asupra atenţiei ce trebuie acordate la momentul girării.
       S-au adoptat următoarele măsuri:
- creşterea plafonului de creditare de la 15.000 lei la 20.000 lei;
- creşterea periadei de rambursare a creditului, indiferent de mărimea acestuia,  de la 24 de luni la 36 de luni;
- menţinerea dobânzii la creditele acordate la 8% (reamintesc că este vorba de dobânda la suma rămasă de restituit);
- s-a adoptat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe 2013. Venituri minime preconizate - 736.000 lei, Cheltuieli maximale prevăzute 277.000 lei;
       Nu s-au adoptat măsuri, dar se va studia problema transportului de numerar încasat de la membrii din Mangalia la Constanţa. (Probabil se va crea un cont curent pentru depunerea banilor la o bancă). De asemenea, Consiliul Director a fost mandat să creeze depozite la mai multe bănci diferite, pentru ca depozitele create să nu depăşească suma de 100.000 de euro, garantat de BNR sau să obţină din partea acestei instituţii un document din care să rezulte că CAR-urile nu sunt considerate un singur deponent, ci unul muiltiplu, conform numărului de membrii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu