duminică, 28 iulie 2013

INFORMARE

JOI, 25.07.2013 A AVUT LOC ADUNAREA GERNERALĂ LUNARĂ A FILIALEI. PROBLEMELE DEZBĂTUTE, CONFORM ORDINEI DE ZI AU FOST URMĂTOARELE:
1. PROBLEME STATUTAR-ORGANIZATORICE:
            - ÎN EVIDENŢĂ SUNT 496 DE MEMBRI COTIZANŢI. RECENT A FOST PRIMIT ÎN ASOCIAŢIE MAISTRUL MILITAR BOBRIC ILIE;
             - COTIZAŢIA PE ANUL ÎN CURS A FOST COLECTATĂ ÎN PROPORŢIE DE 74%
             - S-AU ACORDAT DIPLOME DE EXCELENŢĂ ŞI CÂTE UN MIC CADOU URMĂTORILOR MEMBRI:
                      - COLONEL(RTG) SUCIU IOAN ŞI MAISTRULUI MILITAR PRINCIPAL(RTG) CHISELEF TOMA LA ANIVERSAREA A 80 DE ANI;
                      - COMANDORULUI(RTG) DOBRESCU MARIAN LA ANIVERSAREA A 70 DE ANI;
             - AU FOST PREZENTAŢI CEI CARE ÎN ACEASTĂ LUNĂ AU ANIVERSAT ZIUA DE NAŞTERE ŞI ONOMASTICA (SF. ILIE).
2. ACTIVITĂŢI CULTURAL EDUCATIVE:
             - COLONELUL(R) MANOLEASA DUMITRU A PREZENTAT O EVOCARE DEDICATĂ ZILEI IMNULUI NAŢIONAL (29 IULIE)
             - COMANDORUL(R) JIVA CONSTANTIN A PREZENTAT UN MATERIAL DEDICAT ZILEI MARINEI ROMÂNE
3. INFO PENSII ŞI DEVERSE:
             - PARTICIPANŢII AU FOST INFORMAŢI DESPRE PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL A LEGII 241/2013 PRIVIND UNELE MĂSURI ÎN DOMENIUL PENSIILOR;
             - AU FOST PREZENTATE PRINCIPALELE PROBLEME REZULTATE DE LA ÎNTLNIREA CU PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA DIN DATA DE 18.07;
             - A FOST PREZENTAT PROGRAMUL COMPLET AL MANIFESTĂRILOR CE SE VOR ORGANIZA ÎN MANGALIA, DE CĂTRE PRIMĂRIE ŞI CONDUCEREA GARNIZOANEI CU OCAZIA ZILEI MARINEI. URMEAZĂ A SE DISTRIBUI CĂTRE MEMBRI INVITAŢIILE  CARE VOR FI PUSE LA DISPOZIŢIA FILIALEI. S-AU SOLICITAT ÎNSCRIERI PENTRU ORGANIZAREA UNEI ACTIVITĂŢI  DENUMITE ''POVEŞTI MARINĂREŞTI'' (14.08), ÎN CADRUL CĂREIA MEMBRII NOŞTRI SĂ EVOCE UNELE EVENIMENTE MAI DEOSEBITE DIN ACTIVITATEA LOR;            
              - A FOST PREZENTATĂ SOLICITAREA DOMNULUI CONSILIER AL PRIMARULUI DE A SE PARTICIPA ÎN SĂPTĂMÂNA 05.08-11.08 LA ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL SĂPTĂMÂNII CULTURALE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI. BIROUL VA ÎNTOCMI O PLANIFICARE ÎN ACEST SENS. (MINIM CÂTE 5 PARTICIPANŢI DIMINEAŢA ŞI DUPĂ-AMIAZA);
            - PENTRU SOLUŢIONAREA UNOR PROBLEME DE INTERES PENTRU MEMBRII FILIALEI (PENSII, SĂNĂTATE, ETC) BIROUL ŞI-A PROPUS SĂ ORGANIZEZE ÎNTÂLNIRI CU PARLAMENTARII DE MANGALIA;
            - PÂNĂ LA 01.08 TREBUIE DEFINITIVATĂ SITUAŢIA SOLICITĂRILOR PENTRU BILETE DE ODIHNĂ ŞI TRATAMENT PE ANUL 2014.

             


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu