sâmbătă, 31 martie 2012

ADUNAREA GENERALĂ DIN 29.03.2012

  Principalele probleme rezultate din desfăşurarea adunării
       PROBLEME ORGANIZATORICE:  În evidenţa fillialei sunt un număr de 618 membri, din care 527 cotizanţi. În cursul lunii martie au fost primiţi următorii: MMcl.I Marian HULEA; MMcl.I Ionel GRECU şi Plt.adj.Matei MISTREANU. A trecut în nefiinţă, la data de 23.02.2012, decanul de vârstă al filialei, comandorul (r) veteran de război Ilie BLEANDĂ, în memoria căruia s-a păstrat un moment de reculegere. Cotizaţia pe anul în curs a fost colectată în proporţie de 56%, un număr de 50 de membri (13 ofiţeri, 29 maiştri militari şi 8 subofiţeri) fiind restanţieri la plata cotizaţiei pe anul 2011. S-au înmânat 3 diplome de excelenţă împreună cu cadouri simbolice membrilor: colonel (r) Ştefan POSTOLACHE la împlinirea a 85 de ani, maistru militar principal (r) Ion CURUIA la împlinirea a 80 de ani, maistru militar principal (r) Vasilistru TĂUTU la împlinirea a 70 de ani. Au fost prezentate propunerile Biroului pentru înaintarea în grad a unor membrii şi acordarea de distincţii.
        ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE: Responsabilul cu resortul cultură şi tradiţii, Lt.col. Dumitru MANOLEASA a prezentat evocarea ''27 martie - Ziua unirii Basarabiei cu România''
          INFO PENSII ŞI DIVERSE: A fost prezentat succint Comunicatul nr. 148 din 22.02.2012 al Biroului Permanent Central, în cuprinsul căruia se încearcă a se răspunde acuzaţiilor de aservire politică aduse de mai multe filiale (inclusiv a noastră), precum şi celor de lipsă de fermitate în susţinerea membrilor cărora le-au fost diminuate pensiile. A fost prezentat Comunicatul de presă din 14.03.2012 al Curţii Constituţionale, în care se arată: ''Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.'' (Este vorba de modul de calcul a CASS). Ca atare s-a recomandat membrilor să se aştepte pensia pe luna aprilie pentru a vedea dacă se aplică această decizie de către Casa de Pensii Sectorială, în caz contrar biroul urmând să pună la dispoziţia membrilor un model de cerere pentru aplicarea deciziei şi pentru returnarea sumelor reţinute ilegal începând cu 01.01.2011. Privind sărbătorirea Zilei Rezervistului s-au propus următoarele activităţi: joi, 31.05, în cadrul adunării generale, prezentarea unui simpozion dedicat evenimentului; sâmbătă, 02.06, spectacol artistic organizat cu sprijinul Cercului Militar, urmat de o petrecere câmpenească; la această acţiune urmează să participe şi o delegaţie a organizaţiei Şabla a Uniunii Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă şi în Retragere din Bulgaria. A fost prezentată iniţiativa Slt. (r) Ion TOBOŞARU, care s-a oferit să transporte la adunările lunare, cu maşina personală pe membrii care se deplasează cu greutate şi, o dată pe săptămână să facă diverse comisioane, absolut gratuit (cumpărături diverse, plata unor utilităţi, etc.) pentru aceştia. Iniţiativa sa vine ca urmare a Raportului prezentat în Adunarea generală anuală din 23.02 şi dorim să fie urmată şi de alţi membrii.
La adunare a fost invitat primarul municipiului Mangalia pentru a ne face unele precizări asupra problemelor de interes cetăţenesc: căldura, introducerea gazelor, etc. Din discursul său au rezultat următoarele:
      - oprirea căldurii în oraş a fost rea intenţie din partea celor care au girat funcţia pe perioada în care a fost suspendat. În maxim 2 săptămâni va face publice documente care să demonstreze acest lucru. Va consulta populaţia asupra rezilierii contractului cu ''Callatis Therm'', precum şi asupra modalităţilor de furnizarea a agentului termic în sezonul rece următor (centralizat, pe blocuri, etc) şi a preţului acestuia;
      - gazul metan urmează să fie introdus după Paşte în oraş, urmând ca în lunile iunie sau iulie să avem gaz; solicită înţelegere din partea cetăţenilor asupra disconfortului ce se va crea. Nu se vor introduce ţevi în zonele în care s-au refăcut trotuarele;
       - pentru soluţionarea problemei câinilor comunitari va consulta populaţia;
     - va continua proiectele începute: anveloparea blocurilor, locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, acordarea de pachete pentru pensionari;
      - va răspunde solicitărilor filialei de sprijin în diverse activităţi.

joi, 22 martie 2012

ADUNAREA GENERALĂ LUNARĂ A FILIALEI VA AVEA LOC ÎN ZIUA DE 29.03.2012, ORA 09.00 ÎN SALA DE SPECTACOLE A CERCULUI MILITAR CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:
              1. PROBLEME ORGANIZATORICE: evidenţă, încasarea cotizaţiei, aniversări, acordarea de diplome de excelenţă următorilor:
                                   - colonel (r) Ştefan POSTOLACHE la împlinirea a 85 de ani,
                                   - maistru militar principal (r) Ion CURUIA la împlinirea a 80 de ani,
                                   - maistru militar principal (r) Vasilistru TĂUTU la împlinirea a 70 de ani.
                2. EVOCARE : ''27 Martie - Ziua unirii Basarabiei cu România''
           3. INFO-PENSII ŞI DIVERSE: prezentarea comunicatelor Biroului Permanent Central; informare privind repartizarea sarcinilor în cadrul biroului; informare privind propunerile transmise de birou pentru înaintarea în grad şi acordarea de distincţii; discuţii privind conţinutul activităţilor dedicate Zilei Rezervistului.
   INVITAT SPECIAL: Primarul municipiului MANGALIA
sâmbătă, 17 martie 2012

CONDUCEREA FILIALEI

Preşedinte:
comandor (r) Alexandru MACAVEI

 Vicepreşedinte:
comandor (r) Constantin JIVA

Secretar executiv:
comandor (r) Gheorghe CIUCU

Membrii:
colonel (r)  Roman MĂRCUŞ
colonel (r) Adrian BIELTZ
locotenent colonel (r) Dumitru Manoleasa
aspirant (r) Cornel IRIMIA
maistru militar principal (r) Gheorghe BĂDIN