marți, 30 decembrie 2014


Biroul Filialei Mangalia a ANCMRR urează colegilor noştri care aniversează ziua se naştere în luna ianuarie LA MULŢI ANI, CU SĂNATATE ŞI NUMAI BUCURII !

CDOR.ING.
Marina
BALTARETU NICOLAE
01.01.1944
CDOR.
Marina
CHIVU VASILE
01.01.1947
MMPr.
Rlc
GASPAR MIHAIL
01.01.1954
MMcl.I
Marina
NICOLAU IOAN
01.01.1944
MMPr.
Marina
PALITA CONSTANTIN
01.01.1948
PLT.ADJ.
Inf.
MACOVEI IOAN
01.01.1956
CDOR.
Marina
NEGULA PETRE
02.01.1949
MMPr.
Marina
MANU ION
02.01.1958
CPT.CDOR.
Aviatie
SOLOMON MARIAN
02.01.1954
COL.
Chimie
DRAGOMIR DUMITRU
04.01.1940
COL.
C.I.
FILOTE VASILE
08.01.1938
MMcl.I
Marina
BURUIANA PETRU
10.01.1959
LT.COL
Infanterie
CIOCHINA NICOLAE
12.01.1951
CPT.CDOR
Marina
TUDOR SILVIU
12.01.1955
MMPr.
Marina
CRISTEA SIMION
14.01.1926
MMPr.
Marina
CONDURARU ION
17.01.1957
CPT.CDOR
Marina
ILIE STEFAN
17.01.1953
CPT.CDOR
Marina
PISU LAZAR
19.01.1958
SG.MJ.
Art. Aa.
TRIFU IOAN - VALERIU
19.01.1960
MMPr.
Marina
GOIAN CORNEL
22.01.1949
MMPr.
Marina
IONESCU IOAN
22.01.1952
MMPr.
Marina
PADUREANU VICTOR
22.01.1955
CDOR.
Marina
OLARASU NICOLAE
23.01.1949
MMcl.I
Marina
VASILE COSTICA
23.01.1956
MMcl.I
Marina
HULEA MARIAN
24.01.1961
CDOR.
Marina
VASILE ION
25.01.1951
SG.MJ.
Log.
MIHALCEA MIHAI
25.01.1955
PLT.MJ.
Chimie
ANTOCI NICOLAE
27.01.1959
CPT.CDOR
Marina
IRIMIA DAN
28.01.1955
MMcl.I
Marina
GHEORGHE FLORIN
28.01.1963
MMPr.
Marina
MOISESCU ADRIAN
29.01.1952
CDOR
Marina
MITACHE CRISTIAN LIVIU
30.01.1957
COL.
Trs.
POPESCU FLOREA
30.01.1930
CDOR.
Marina
MOISESCU VIRGIL
31.01.1946
SG.MJ.
Log.
PANZARU MIHAELA
31.01.1954
MMPr.
Marina
VLAD GHEORGHE
31.01.1944marți, 23 decembrie 2014

BIROUL FILIALEI MANGALIA A ANCMRR UREAZĂ MEMBRILOR FILIALEI

joi, 4 decembrie 2014

1 Decembrie 2014 - Delegatia Filialei Mangalia a ANCMRR depune o corona de flori la Monumentul Eroilor Mangaliei cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei

marți, 2 decembrie 2014

Ȋn atenţia cadrelor militare în rezervă/retragere dar şi a celor în activitate din judeţul Constanţa!
Completare la materialul publicat pe data de 11.09.2014 referitor la decontarea medicamentelor compensate,aveti mai jos modelul de raport pentru respectarea celor legale.
Toate documentele se trimit/depun la Caseria Spitalului Militar pana pe data de 20 a fiecarei luni de zile pentru a primi banii cuveniti in luna respectiva.Daca se depaseste aceasta data banii vor fi primiti in luna urmatoare.


Anexa nr. 2

COMANDANTULUI  SPITALULUI MILITAR DE URGENȚĂ CONSTANȚA

Subsemnatul(a) _________________________, CNP ______________________________, domiciliat în localitatea ____________________, strada ___________________ nr.___bl.____, sc. __, ap. ____, judeţul__________________, posesor al B.I./C.I. seria______nr._____________, eliberat de  ______________________ la data de _________________, în calitate de:


1 Cadru militar în rezervă/retragere, pensionar militar (art.4 lit.f) din Ord. MApN nr. M 0/2009 cu modificările şi completările ulterioare):

1 militar pensionat din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare care, ulterior, a optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat (art.4 lit. h. din Ord. MapN nr. M 110/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

1 veteran/văduvă/invalid de război, alte categorii de persoane prevăzute de legi speciale (art. 4 liz.j. din Ord. MApN nr. M 110/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

            Solicit decontarea contravalorii contribuţiei personale pentru:
                                     (se bifează una din căsuţele de mai jos)

1 medicamentele compensate prescrise pe recepte tip CNAS;

1 medicamente prescrise pe recepte simple;
     
Anexez la prezentul raport următoarele:

-          fotocopia recomandării medicale;
-          factura fiscală emisă de farmacia care a eliberat medicamentul (în original);
-          bonul fiscal aferent facturii fiscale (în original);
-          fotocopia actului de identitate;
-          fotocopia ultimului talon e pensie.

Solicit plata contravalorii contribuţiei personale prin:
                                    (se bifează una din căsuţele de mai jos)

1 virament bancar în contul nr. _____________________________________ (se va preciza codul IBAN) deschis la banca _____________________________, sucursala __________________ pe numele _________________________ identificat cuB.I./C.I. seria _____ nr. ___________ având CNP ______________________________;

1 mandat şi îmi exprim acordul pentru suportarea taxelor de expediţie.

Persoană de contact ________________________ -  ______________________________________
                                   (nume şi prenume)                        (grad de rudenie, calitatea persoanei în raport cu  solicitantul
                                                                                                                       ex.: soţ/soţie, fiu/fiică etc.)

Telefon fix/mobil: ____________________________________________________
(personal sau al persoanei de contact care este în măsură a da detalii referitoare la raportul adresat spitalului militar/CMDTA)


Data:                                                                                                            Semnătura