vineri, 21 decembrie 2012

craciun fericit 2013
ACUM, IN PREAJMA SARBATORILOR DE IARNA SI A ANULUI NOU BIROUL FILIALEI A.N.C.M.R.R. MANGALIA "Viceamiral inginer Grigore MARTES'' UREAZA TUTUROR MEMBRILOR MULTA SANATATE, BUCURII NENUMARATE ALATURI DE CEI DRAGI, BELSUG IN PORTMONEE SI UN AN MAI BUN SI MAI PROSPER.
                                                             LA MULTI ANI!

vineri, 30 noiembrie 2012

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR CU PENSIILE DIMINUATE PRIN RECALCULARE

CONDUCEREA A.N.C.M.R.R. NE-A FĂCUT CUNOSCUT FAPTUL CĂ INTENŢIONEAZĂ DESCHIDEREA UNEI NOI ACŢIUNI ÎN INSTANŢĂ PE TEMA PENSIILOR DIMINUATE. CA URMARE, MEMBRII CARE SE AFLĂ ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE ŞI DORESC SĂ SE CONSTITUIE PARTE ÎN ACEST DEMERS SUNT RUGAŢI SĂ SE ADRESEZE COMANDORULUI CIUCU GHEORGHE (TEL.0724306416) PÂNĂ LA DATA DE 10.12.2012

sâmbătă, 17 noiembrie 2012


Meciul de volei cu colegii bulgari de la Sabla - 10.11.2012

miercuri, 14 noiembrie 2012

ÎN ATENŢIA CELOR CARE NU AU PLĂTIT COTIZAŢIA

REAMINTIM CELOR CARE NU AU ACHITAT COTIZAŢIA PE ANII 2011 ŞI 2012 CĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE STATUTULUI, POT PIERDE CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI. ACEASTĂ CALITATE OFERĂ:
 •  - posibilitatea de a fi reprezentat, personal precum şi familia, în relaţia cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale;
 •  - dreptul de a participa la activităţile organizate de asociaţie (adunări, excursii, evenimente culturale, etc), de a fi ales în organele de conducere ale acesteia, de a fi înaintat în grad şi de a vi se conferi diferite distincţii ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul filialei;
 •  - posibilitatea de a vă înscrie în CAR-ul asociaţiei, unde puteţi beneficia de o dobândă de 8% la credit (din soldul rămas), aproximativ 6% la soldul avut, iar familia poate primi un ajutor de deces consistent;
 •  - reducerea cu 30%   la tratamentul ambulatoriu efectuat la Sanatoriul Balnear Mangalia (de această facilitate beneficiază şi soţia);
 • - posibilitatea de a beneficia de bilete de odihnă şi tratament în staţiunile ministerului apărării naţionale.

joi, 18 octombrie 2012

ANUNŢ IMPORTANT

1. DEOARECE ÎN ZIUA DE ZIUA DE 25.10.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 SE VOR DESFĂŞURA ACTIVITĂŢI DEDICATE ZILEI ARMATEI ROMÂNE, ADUNAREA GENERALĂ LUNARĂ NU VA MAI AVEA LOC. MATERIALELE VOR FI PREZENTATE LA ADUNAREA DIN LUNA NOIEMBRIE. 

VA INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA ZIUA NOASTRĂ

2.  ÎN ZIUA DE 28.10.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 15.00, ÎN SALA COLOANELOR DE LA CERCUL MILITAR MANGALIA, POATE FI VIZIONATĂ EXPOZIŢIA DE PICTURĂ A DOAMNEI IORDANKA STOEVA, MEMBRU AL ORGANIZAŢIEI ŞABLA A ORGANIZATIEI OFIŢERILOR ŞI SERGENŢILOR ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN BULGARIA.


luni, 10 septembrie 2012

COMUNICAT 06.09.2012

             Vă facem cunoscut că ANCMRR a primit hotărârea Curţii de Apel Bucureşti la acţiunea noastră privind anularea art.6 şi 7 din OUG 1/2011. Instanţa a respins acţiunea pe motiv de inadmisibilitate.
Având în vedere că guvernul actual a acceptat să reglementeze situaţia pensiilor militare prin acte normative, anulând deja art.7 din OUG 1 / 2011, şi este în curs de definitivare un nou proiect de lege a pensiilor militare de stat ,a fost pus în discuţie proiectul unei alte OUG, prin care să se rezolve şi celelalte probleme legate de pensiile diminuate, inclusiv anularea art.6 al OUG 1 / 2011. ANCMRR nu va mai declara recurs la hotărârea Curţii de Apel Bucureşti.
ANCMRR îşi rezervă dreptul de a relua acţiunea în instanţă dacă situţia pensiilor cadrelor militare în rezervă şi retragere, membri ai asociaţie va impune acest lucru.

Şeful Departamentului juridic,
Cdr.(r) Constantin Alexandru
Jurist
COMUNICAT
06.09.2012
Biroul Permanent Central al ANCMRR a analizat proiectul de ordonanţă de urgenţă prezentat în şedinţa din 23.08.2012 a Comisiei M.Ap.N. precum şi proiectul legii pensiilor militare de stat şi a transmis propunerile sale, astfel:

1) Proiectul Ordonanţei de urgenţă care ar urma sa fie reformulat astfel:

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. …, DIN ……
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militarilor
(Proiect)
Articolul 1.
Pensiile  cadrelor militare, pensiile de stat ale poliţiştilor şi şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor care, prin legea 119/2010 privind unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au fost integrate, prin recalculare, în sistemul public de pensii şi revizuite în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2011, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin legea 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se reconsideră/revizuiesc, în condiţiile prezentei Ordonanţe de Urgenţă şi conform OUG 1/2011.
Articolul 2.
(1) Reconsiderarea/revizuirea pensiilor diminuate se face prin repunerea în plată în cuantumul avut pe data de 31.12.2010, cu corectarea, unde este cazul, a bazei de calcul şi revizuirea, potrivit O.U.G. 1/2011.
(2) Diferenţele rezultate vor fi restituite beneficiarilor, pe baza unei metodologii elaborate de fiecare dintre instituţiile de care aparţin aceştia, începând cu data de 01.01.2013.
Articolul 3.
(1) Pensiile aflate în plată al căror cuantum a crescut prin revizuire  sunt recunoscute ca drepturi câştigate,
(2) Pensiile de la al. (1) mai pot fi revizuite, până la data de 31.12.2013, conform prevederilor OUG 1/2011
Articolul 4.
La reconsiderarea/revizuirea drepturilor de pensie se aplică, după caz şi prevederile H.G. 1294/2001, cu completările şi modificările ulterioare, conform ultimului act de aplicare.
Articolul 5.
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 6 din OUG 1/2011

2) La proiectul legii pensiilor militare de stat,
 Biroul Permanent Central al ANCMRR a  transmis următoarele propuneri de completare şi modificare:
După art. 9 să se adauge un articol 91, cu următorul conţinut:
„Art. 91:
(1) Contribuţia individuală la asigurările sociale plătită până la data intrării în vigoare a prezentei legi se va plăti în continuare, sub forma unui fond mutual.
(2) Fondul mutual va fi colectat de Casa sectorială de pensii militare şi va fi folosit în completarea fondului de pensii militare transferat de la bugetul de stat.
(3) Militarii care cotizează la acest fond mutual vor primi un spor la pensie, astfel:
- cu 5%, pentru cei care contribuie timp de minimum 10 ani
- cu 10%, pentru cei care contribuie între 11 şi 25 de ani
- cu 15%, pentru cei care contribuie între 26 şi 35 ani
- cu 0,5% pentru fiecare an lucrat între 1 şi 9 ani şi peste 35 de ani
La art. 20, al. (1): „… vechime efectivă de 20 de ani, iar pentru gradaţi şi soldaţi, de 18 ani …”
- să se adauge un alineat c), cu următorul cuprins:
„c) în alte situaţii neimputabile militarului”
Art. 85: Să fie eliminat. Este în contradicţie cu art. 82
Art. 107: să fie reformulat astfel:
„Art. 107: Pensiile militare aflate în plată în momentul intrării în vigoare a prezentei legi redevin pensii militare de stat, aşa cum au fost reconsiderate/revizuite,  potrivit OUG nr. …. din …..”.
Art. 124: OUG 1/2011 să fie scoasă, aceasta urmând să-şi piardă valabilitatea numai pe 31.12.2013, termenul la care se prevede încheierea procesului de revizuire a pensiilor militare.
Şeful Departamentului juridic,
Cdr.(r) Constantin Alexandru
Jurist

Propuneri la PROIECTUL Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România – LEGEA SĂNĂTĂŢII.

Către
MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII  PUBLICE           
                            Domnul Secretar de Stat Răzvan Teohari VULCĂNESCU
       Stimate Domnule Secretar de Stat,
Potrivit indicaţiilor Dumneavoastră în şedinţa de lucru a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice din data de 30 august 2012,
Am onoarea a vă ruga să primiţi în numele conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentând interesele şi drepturile a 35.000 de membri (generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi în retragere proveniţi din M.Ap.N.), precum şi ale familiilor acestora, propunerile la PROIECTUL LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA – LEGEA SĂNĂTĂŢII.
I. Câteva opinii de ansamblu :
- Proiectul are o dezvoltare prea mare şi abundă în termeni de specialitate.
- Să se supună exigenţelor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, astfel :
- să fie redactat într-un stil concis  şi simplu ;
- să fie redactat mai simplu (mai uşor de înţeles şi de către nespecialişti, dar cu destinaţie şi pentru aceştia);
- termenii, denumirile şi noţiunile explicite să fie scoase din text şi să fie redactate în anexă, ca parte competentă a legii;
- să fie corelat cu reglementările comunitare şi materie (exemplu, cu cele referitoare la drepturile cadrelor militare din ţările europene şi transatlantice), precum şi cu legile în vigoare din ţara noastră cum este Legea Nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
II. Propuneri :
2.1. Menţinerea drepturilor gratuite prevăzute de art.26 din legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care stipulează : „Ofiţerii, maiştri militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere pensionari militari au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile art.23 al (1), lit.a) – respectiv în condiţii similare cu cele pentru cadrele militare active;  la paragraful următor stipulează : „ Membri de familie ai cadrelor militare în rezervă şi în retragere pensionari militari beneficiază gratuit de asistenţă medicală în condiţiile art.23, al.1, lit a)”- respectiv în condiţii similare cu cele pentru membrii de familie ai cadrelor militare în activitate.
Precizăm că, Legea nr.80/1995 este lege organică, iar modificările şi completările ulterioare nu au făcut obiectul articolului sus menţionat. Este deci, în vigoare, şi la art.108 precizează : Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare în rezervă şi în retragere pensionari militari se aplică şi celor aflaţi în plată la intrarea în vigoare a prezentei legi”
Considerăm că această reglementare este pe deplin actuală, ea corespunzând eforturilor şi privaţiunilor serviciului militar, atât în plan naţional, cât şi în condiţiile misiunilor armatei în teatrele de operaţii externe, în conformitate cu angajamentele asumate de  România în cadrul alianţelor.
2.2. Art.42, al.(2) : Să se adauge dispoziţia potrivit căreia din comisiile speciale care stabilesc necesarul de medici de familie pentru acoperirea nevoilor de sănătate ale populaţiei, să facă parte şi câte un reprezentant al ministerelor cu reţea proprie de sănătate (exemplu M.Ap.N.). Această posibilitate ar ajuta încadrarea cu medici de familie în zonele deficitare iar, la nevoie, ar facilita autorizarea înfiinţării de noi cabinete de medici de familie.
2.3. Art.58, al.(1), lit.c) şi d) : centrele de diagnostic  şi tratament, laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale şi explorări funcţionale aflate în reţelele proprii ale  ministerelor (exemplu M.Ap.N.) să rămână în continuare în structura şi sub autoritatea acestora.
2.4. Art. 70, 74 şi 77:  Spitalele militare şi – mai cu seamă – spitalele universitare de urgenţe militare (cum este Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” – S.U.U.M.C) – să rămână în funcţiune ca spitale publice de utilitate publică (nu private şi publice) în administrarea ministerelor cu reţea sanitară proprie (exemplu M.Ap.N.), cu  finanţare de la bugetul de stat prin bugetul
ministerelor de resort, cu respectarea   prevederilor din proiectul de lege.
Aceasta, deoarece :
-         au unităţi de primire urgenţe medico-chirurgicale pentru toate nevoile;
-          răspund solicitărilor în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, alte situaţii de criză, precum şi în misiunile din teatrele de operaţii.
Cheltuielile în aceste împrejurări făcute de spitalele militare să fie rambursate de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor respective potrivit prevederilor art.74, al.(2) din proiectul de lege.
          2.5. Art.142 : În structura sistemului de asigurări obligatorii de sănătate să se ,menţină Casa de Asigurări pentru Apărare, Ordine Publică, Siguranţă Naţională, şi Autoritate Judecătorească – CASAOPSNAJ – ca asigurator de sănătate în contract cu
Autoritatea Naţională de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate – ANRAOS, conform prevederilor din proiectul de lege. Apreciem că această instituţie corespunde specificului segmentului socio-profesional pentru care a fost creată.
2.6. Art.143 – 151 : Acordul cadru care se elaborează odată la 4 ani de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate să aibă la bază şi consultarea reprezentanţilor structurilor asociative ale cadrelor militare active şi în rezervă şi în retragere, alături de celelalte instituţii, cum sunt : Colegiul medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul medicilor dentişti. Aceasta, deoarece şi asociaţiile sus menţionate au dreptul la opinii în legătură cu cele mai importante reglementări, ca : pachetele de servicii de sănătate, decontarea cheltuielilor din Fondul Naţional de asigurări obligatorii de sănătate, normele  metodologice de aplicare a acordului cadru ş.a.
Se impune ca problema decontării cheltuielilor pentru servicii medicale şi medicamente să fie mai bine reglementată, transparentă şi tratată în detaliu, precis şi clar. Decontarea să fie posibilă în toate casele de asigurări de sănătate şi pentru toţi pacienţii, indiferent de instituţiile furnizoare de servicii medicale şi medicamente şi de domiciliul asiguratului.
            2.7. Art.164 şi art.165: Dacă la formarea, utilizarea şi administrarea F.N.A.O.S  participă şi CASAOPSNAJ, atunci aceasta să participe şi la alocarea cotelor din FOND, ţinând  seama nu numai de principiul solidarităţii sociale dar şi de principiul  contributivităţii asiguraţilor acestei case. Proporţional cu vărsămintele să i se aloce şi fondurile corespunzătoare.
             2.8. Art.218 şi 221 : Coplata care reprezintă o plată suplimentară contribuţiei individuale de 5,5% de asigurări de sănătate – va constitui cu certitudine o povară şi mai grea asupra bugetului pensionarului asigurat, mai cu seamă a pensionarilor cu pensii mici. Aplicându-se cota de 5,5% din pensie şi pentru membri de familie (soţ, soţie, părinţi, copii lipsiţi de venituri), cuantumul pensiei va scădea drastic, ceea ce nu va mai  avea posibilităţi de tratare şi de procurare a medicamentelor. În plus, introducerea coplăţii între 5 şi 90 lei pentru servicii medicale, inclusiv pentru asistenţă medicală de familie, ca să nu mai vorbim de coplata pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, paraclinică şi spitalicească, vor agrava starea de sănătate a unei bune părţi din populaţie. Propunem să se reanalizeze măsura
preconizată de lege în sensul, pe de o parte de micşorarea sau eliminarea unor tarife şi, pe de altă parte, restrângerea coplăţii pentru serviciile medicale.
Cât priveşte asigurările de sănătate facultative, acestea vor fi apanajul doar al celor mai înstăriţi cetăţeni (pacienţi).
2.8.1. Opinăm ca, şi coplata ce revine cadrelor militare în rezervă şi în retragere să intre sub incidenţa gratuităţii prevăzută de Legea nr.80/1995, în aceleaşi condiţii menţionate la propunerea 2.1. din prezenta scrisoare.
        2.8.2. Coplata introdusă ca sursă de venit suplimentară pentru furnizorii de servicii de sănătate ar trebui să fie reglementată pe criterii precise şi transparente. Pentru a-şi atinge cu adevărat scopul, criteriile să constituie un sistem de control şi de garantare a utilizării banilor încasaţi numai  în direcţia îmbunătăţirii calităţii serviciilor de sănătate.
Stimate Domnule Secretar de Stat,
Dorim să subliniem că preocuparea noastră pentru asigurarea condiţiilordecente de viaţă  între care şi cele de sănătate s-a concretizat într-o serie de interveniţii la Ministerul Sănătăţii, cum au fost : Scrisoarea nr.35319.04.2011 adresată Domnului ministru Atilla CSEKE, rămasă fără nici un rezultat; Scrisoarea nr-141/15.02.2012 adresată Domnului ministru Ladislau RITLI cu propuneri concrete şi punctuale la proiectul de lege  de sănătate anterior care, ulterior, a fost retras, rămasă şi ea fără nici un rezultat.
Acum, nutrim speranţa că punctul nostru de vedere şi propunerile conţinute în prezenta scrisoare îşi vor găsi  încorporarea în proiectul legii aflat în lucru şi dezbatere publică, fiind convins că vor contribui la elaborarea unui act normativ realist, viabil, care să asigure o reformare a sistemului public de sănătate.
PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r)          Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

joi, 6 septembrie 2012

ANUNŢ IMPORTANT

ÎN ZIUA DE 22.09.2012 BIROUL FILIALEI ORGANIZEAZĂ UN PERINAJ LA MĂNĂSTIRILE DIN JUDEŢUL TULCEA (CELIC DERE, SAON ŞI COCOŞ).
DETALII ŞI ÎNSCRIERI LA SEDIUL BIROULUI PÂNĂ LA 15.09.2012

luni, 3 septembrie 2012

INFORMARE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ

DIN 30.08.2012


1. PROBLEME STATUTAR ORGANIZATORICE
          - În evidenţa filialei sunt 525 de membrii cotizanţi. Din păcate, gradul de încasare a cotizaţiei este în continuare scăzut, doar 70%. Această situaţie va pune în pericol realizarea activităţilor planificate. Vom reveni asupra acestei probleme într-o postare ulterioară.
          - Au încetat din viaţă în luna august, şi s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lor: plutonierul adjutant principal FEODOSOF VASILE şi maistrul militar principal PĂTRAŞCU NICOLAE.
          - S-au acordat diplome de excelenţă şi un mic cadou următorilor: colonel (rtg) CURDOV VASILE, maistru militar principal MUŞAT GHEORGHE, la împlinirea vîrstei de 80 de ani şi plutonierului adjutant NEAGU I. NICOLAE la aniversarea celor 70 de ani.
          - S-a definitivat lista de solicitări pentru bilete în staţiunile de odihnă ale armatei pentru anul 2013.
          - S-au adus mulţumiri celor care s-au implicat în desfăşurarea activităţilor dedicate ZILEI MARINEI ROMÂNE şi s-a informat adunarea cu privire la faptul că, la propunerea biroului, s-au acordat diplome de excelenţă din partea tuturor asociaţiilor de la Cercul Militar primarului municipiului Mangalia, domnul Radu Cristian şi comandantului garnizoanei Mangalia, domnul comandor Chirilă Vasile pentru modul în care au organizat şi condus respectivele activităţi şi pentru consideraţia acordată rezervştilor militari şi veteranilor de război.
2. ACTIVITĂŢI CULTURAL EDUCATIVE
       Aspirantul (r) Irimia Cornel a prezentat un scurt material despre semnificaţia istorică a zilei de 23 august.
3. INFO PENSII ŞI DIVERSE
       A fost prezentat proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reevaluarea pensiilor militare.

      În partea a doua a adunării domnii Romulus Dumitrana, manager de proiecte la Primăria municipiului şi Dan Vucea, consilier personal al primarului au răspuns unei serii de întrebări de interes cetăţenesc privind: situaţia contractului cu SC CALLATIS THERM, introducerea gazelor în oraş, pregătirea pentru sezonul rece 2012/2013, izolarea termică a blocurilor, refacerea trotuarelor, ordinea şi curăţenia în oraş, preţul produselor agro-alimentare, reabilitarea clădirii Comenduirii de garnizoană.

luni, 27 august 2012

COMUNICAT Proiect ORDONANTA DE URGENTA 23.08.2012

COMUNICAT
Vă facem cunoscut că joi, 23.08.2012, a avut loc o nouă şedinţă a Comisiei M.Ap.N. pentru discutarea proiectului noii legi a pensiilor militare de stat sub conducerea consilierului ministrului, d-na Luminiţa-Simona Sârbu. A fost prezent secretarul de stat Sebastian Huluban.
Au participat reprezentanţi ai principalelor structuri militare şi ai unor organizaţii ale militarilor în rezervă şi în retragere.
Delegaţia A.N.C.M.R.R. care a participat la această şedinţă a fost formată din: gl.(r) dr. Mihai Iliescu, gl. (r) Dan Ion, gl. (r) Dumitru Ianculescu şi cdr. (r) Constantin Alexandru.
Au fost discutate unele articole din proiectul legii pensiilor militare, delegaţia noastră susţinând punctele de vedere stabilite anterior.
Ministerul Apărării Naţionale a mai prezentat proiectul unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului privind rezolvarea unor probleme referitoare la pensiile militare diminuate, pe care il prezentam mai jos.
Rugăm să studiaţi acest proiect şi să ne transmiteţi urgent propunerile, în vederea formulării răspunsului nostru către d-na Luminiţa-Simona Sârbu.

BIROUL  PERMANENT CENTRAL

ORDONANȚA DE URGENTA
Nr________din ……’-…
                privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

În temeiul art. 115  alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă Prezenta ordonanță de urgență.

Art. I Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și
funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor. cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate. prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite  în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se reevaIuează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 2 Prin reevaluare se ințelege procesul de analizare a situației categoriilor de pensii menționate la art.1 rezultate ca urmare a măsurilor de recalculare sau revizuire, după caz, și aplicarea, fie a unei masuri reparatorii de repunere in drepturile de plată avute la data de 31.12.2010, fie recunoașterea unui drept ca drept câștigat.
Art. 3 Pensiile reevaluate in ințelesul acestei legi, se tratează astfel:
(a)  prin repunerea in plată a drepturilor  de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010,  pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;
(b) prin recunoașterea drepturilor câțștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut               prin recalculare sau revizuire, după caz.
Art, 4 (.1) Reevaluarea cu repunerea in plată a drepturilor de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010 , urmărește reconstituire unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.
(2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. incepe cu data de 01.01.2012, iar punerea in plata a acestor drepturi reconstituite se face incepând cu data de 01.01.2013.
(3) Sumele lunare rezultate ca diferență intre pensia repusă in plată incepând cu 01.01.2013 și pensia aflată in plata incepând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.
(4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, in baza metodologiei emise de  ministrul/directorul instituției publice respective.
Art.5 (1) Reevaluarea prin recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente in dosarul de pensionare. inclusiv a condiților de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute.
(2) În situatia in care, in activitateta de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnentul se exclud  de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea  prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale.
(3) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat baza de date și au introdus date in sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde   conform gravității faptei săvârșite in fața organelor abilitate ale statului.
Art.6  La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică, după caz.. prevederile H.G.1294/2001,  cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010 și a actelor subsecvente de aplicare dispuse de conducătorii instituțiilor publice.
Art 7 (1) Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează in conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.
(2) Actualizarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai dacă  cuantumul pensiei in plată nu depășește echivalentul venitului lunar incasat de cadrele rnilitare active, polițiștii sau funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciarelor potrivit gradului militar/prcfesional și funcției maxime avute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu (Atenție: acest alineat se poate scoate și se poate adăuga la capitolul,,Actualizarea pensiilar militare de stat”, eventual
cu precizarea unei perioade până la care are loc actualizarea pensiilor).
Art 8  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă;
(a) art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. I l9/20l0 privind  unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare;
(b) art.1 din Ordonanțra de Urgență  a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare,  ordine publică și siguranță naționaă, aprobată prin Legea nr.165/2011..
Art.(9)  Prezenta ordonanță  de urgență   intră în vigoare la data de 01.01.201 3 .Câteva   precizări:
*Separarea de viitoarea lege a pensiilor militare este necesară deoarece: rezolvă in rnod separat situalii juridice diferite ale pensionarilor; se elimină situația de dependență  față de un singur act a clarificării situației diferitelor categorii de pensionari; posibil ca statutul noilor pensionari conform noii legi a pensiilor militare să se aprobe mult peste data de 01.01.2013, data de la care SE REPU IN DREPTURI pensionarii cu pensii diminuate, cu efectele menționate.
**Asimilarea pensiilor din actuala ordonanță de urgență ca pensii militare de stat se va face prin noua lege a pensiilor rnilitare de stat cu recuperarea integrală a statutului de military. Ca urmare,  va exista o perioada asumată in care tipul de pensie nu este cuprins intr-un system existent, insă aceasta va fi de scurtă durată și se va elimina prin precizările viitoarei legi a pensiilor militare de stat: Ex. ,,Pensiile din actuala lege,  inclusiv cele cuprinse in Ordonanța de Urgență a Guvernulut nr._______ privind _________devin pensii militare de stat în înțelesul prezentei legi”.
***O asemenea mențiune activează prevederile art.7 din OUG, realizând practic
conexiunea Ia sistemul actualizării pensiilor militare de stat si a recăpătării statutului de  cadru militar in rezervă (desigur că statutul va fi recăpătat integral prin alte prevederi legale).

ADUNAREA GENERALĂ LUNARĂ

DATA ŞI ORA: 30.08.2012, ORA 09.00
LOCUL: SALA DE SPECTACOLE A CERCULUI MILITAR MANGALIA
ORDINEA DE ZI:
 1. PROBLEME STATUTAR-ORGANIZATORICE: Evidenţă, colectarea cotizaţiei, aniversări, diplome de excelenţă;
 2. ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE: "Semnificaţia istorică a zilei de 23 august"
 3. INFO - PENSII ŞI DIVERSE: Comunicate ale ANCMRR Central

sâmbătă, 11 august 2012

 

PRAZNICUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI ÎMBRACĂ ÎN HAINE DE     SĂRBĂTOARE 
ÎNTREAGA MARINĂ ROMÂNĂ. SE CUVINE SĂ URĂM  CELOR CARE O SLUJESC   MULTĂ PUTERE DE MUNCĂ PENTRU AI PUTEA DUCE FAIMA MAI DEPARTE ÎN LUME. ÎN ACELAŞI TIMP, ADRESĂM  CELE MAI BUNE GÂNDURI CELOR CARE ÎŞI ANIVERSEAZĂ ONOMASTICA CU ACEASTĂ OCAZIE.
TUTUROR, UN CĂLDUROS
LA MULŢI ANI!

joi, 26 iulie 2012

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR A.N.C.M.R.R.
MEMBRII CARE DORESC BILETE ÎN STAŢIUNILE DE ODIHNĂ ŞI TRATAMENT ÎN STAŢIUNILE M.Ap.N. PENTRU ANUL 2013 SUNT RUGAŢI SĂ NE CONTACTEZE ÎN CEL MAI SCURT TIMP PENTRU A  ÎNTOCMI RAPOARTE.

BIROUL FILIALEI MANGALIA

luni, 2 iulie 2012

INFORMARE PRIVIND DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE DIN 28 IUNIE

 1. PROBLEME STATUTAR-ORGANIZATORICE
 •     În evidenţa Filialei sunt un număr de 527 de membri cotizanţi (8 amirali, 228 de ofiţeri, 291 maiştri militari şi subofiţeri) şi 92 de membri simpatizanţi. A încetat din viaţă plt.adj(r) CORBAN GHEORGHE, în memoria căruia s-a păstrat un moment de reculegere;
 •      Cotizaţia a fost colectată în proporţie de 66%, rămânând în continuare restanţieri pe anul 2011 un număr de 49 de membri, cărora biroul le va trimite înştiinţări scrise privind plata cotizaţiei;
 •      S-au prezentat ordinele de înaintare în grad a camarazilor propuşi cu ocazia ''Zilei Rezervistului Militar'' după cum urmează:
- la gradul de colonel lt. col.(r) MANOLEASA DUMITRU şi lt.col.(rtg.) TEODORESCU MIRCEA;
- la gradul de locotenent colonel mr.(rtg.) CĂŞUNEANU COSTICĂ şi mr.(r.) TRANDAF ION;
- la gradul de plutonier adjutant principal plt.adj.(r) PIPOI DUMITRU şi plt.adj.(rtg.) ONOFREI VASILE
 •      S-a acordat o diplomă de excelenţă şi un mic cadou comandorului (rtg.) TRIFU IOAN la împlinirea vârstei de 80 de ani;
 •    Au fost prezentaţi aniversaţii lunii iunie (onomastică şi zi de naştere).
2. ACTIVITĂŢI CULTURAL EDUCATIVE
 • Medalion literar MIHAI EMINESCU prezentat de col.(r.) Manoleasa Dumitru
 • Evocare: 26 iunie - Ziua drapelului naţional, prezentată de asp.(rtg.) Irimia Cornel.
3. INFO PENSII ŞI DIVERSE
 • Au fost prezentate principalele probleme rezultate din întâlnirile avute de ministrul apărării naţionale cu cadrele militare în rezervă şi în retragere din zilele de 03 iunie şi 22 iunie;
 • A fost prezentat proiectul Legii privind pensiile militare, solicitându-se participanţilor să depună propuneri până la data de 05 iulie. De asemenea s-au prezentat unele probleme rezultate din şedinţa structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din zona de sud-est pe problema pensiilor.
 • S-a prezentat propunerea de a fi invitată la adunarea viitoare medicul de familie şi noul primar al municipiului
 • S-a informat despre faptul că în luna iulie vor fi aduse la cunoştinţă locurile disponibile pentru odihnă şi tratament, fapt pentru care membri interesaţi să consulte oferta.pentru anul 201.


miercuri, 27 iunie 2012


 
DE ZIUA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL BIROUL FILIALEI MANGALIA
UREAZĂ CELOR CARE ÎŞI SERBEAZĂ ONOMASTICA MULTĂ SĂNĂTATE, BUCURII ALĂTURI DE CEI DRAGI ŞI PENSIE ÎNDELUNGATĂ
LA MULŢI ANI!

marți, 26 iunie 2012

ADUNAREA GENERALĂ LUNARĂ
 
DATA : 28.06.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 09.00
LOCUL:  SALA DE SPECTACOLE A CERCULUI MILITAR
ORDINEA DE ZI:
 1.  PROBLEME STATUTAR ORGANIZATORICE: evidenţă, încasare cotizaţie, înaintările în grad, acordarea diplomelor de excelenţă, aniversări.
 2. ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIV                                                                                                     -  Medalion Mihai Eminescu                                                                                                               -  26 iunie - Ziua drapelului
 3. INFOPENSII:                                                                                                                                             - Informări privind: desfăşurarea întâlnirii cadrelor militare în rezervă şi în retragere cu mistrul apărării naţionale din 22.06; şedinţa comisei (zona sud-est) de elaborare a unor acte normative ce vizează cadrele militare în rezervă şi în retragere (refacerea sistemului de pensii militare, statutul cadrelor militare)                     

joi, 7 iunie 2012

INFORMARE PRIVIND DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE ŞI MANIFESTĂRILOR DEDICATE ''ZILEI REZERVISTULUI''

     1. ADUNAREA GENERALĂ a Filialei a vut loc pe data de 31.05.2010 cu următoarea ordine de zi:
                a. PROBLEME STATUTAR ORGANIZATORICE : situaţia de efective (sunt în evidenţă 528 de membri cotizanţi şi 92 de simpatizanţi), încasarea cotizaţiei (au achitat cotizaţia pe anul în curs 66% din membrii, fiind în continuare restanţieri pe anul 2011 un număr de 50 de membri), aniversaţii lunii mai şi diplome de excelenţă acordate următorilor: MMPr.(rtg) MOŞ FLORIAN - la împlinirea a 80 de ani de viaţă, Contraamiral de flotilă (rtg) MARINESCU MIHAIL - pentru cei 75 de ani împliniţi şi Serg. (rtg) TĂNASE FLORIAN la împlinirea a 70 de ani. În acelaşi timp, s-a înmânat şi un cadou sărbătoriţilor;
         b. SIMPOZION DEDICAT ''ZILEI REZERVISTULUI MILITAR'': au fost prezentate materialele - ''Scurt istoric al reglementărilor privind organizarea şi pregătirea rezervei armatei române'' şi ''Semnificaţia politică şi socială a instituirii Zilei Rezervistului militar''; au recitat din creaţia proprie mr. (r) CIOCĂNEL MARIUS şi MMPr. VLAD GHEORGHE, iar dl. NICOLAE VICOL a interpretat cîteva melodii din repertoriul sau, printre care şi ''Când nava se leagănă-n larg'';
         c. INFO-PENSII ŞI DIVERSE: au fost prezentate documentele primite de la Biroul Permanent Central şi Memorandumul adoptat de Guvern în problema pensiei.
    2. SPECTACOLUL DEDICAT ''ZILEI REZERVISTULUI MILITAR'' s-a desfăşurat la Cercul Militar Mangalia în ziua de 03.06.2010, începînd cu ora 11.00. Spectacolul a fost prezentat, cu harul său poetic de doamna EMILIA DABU, preşedinta Clubului artelor ''Solteris''; a fost deschis şi închis de ansamblul de dansuri populare ''Muguri de folclor''; au interpretat melodii din repertoriul naţional şi internaţional elevii d-lui MARIUS CHIRCU; dl. NICOLAE VICOL ne-a delectat şi de această dată cu melodiile sale. La spectacol a fost prezentă şi delegaţia filialei Şabla a organizaţiei Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă şi în Retragere din Bulgaria.
     După spectacol s-a oferit un dineu delegaţiei bulgare de către Primăria Mangalia şi o masă festivă membrilor asociaţiei
   3. ÎNTÂLNIREA CU MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE a avut loc pe data de 03.06.2012 la sala ''BELVEDERE''. Au participat membri ai filialei noastre şi ai Sindicatului cadrelor militare disponibilizate. Ministrul a făcut următoarelele precizări: nu se reţine diferenţa dintre pensia revizuită şi cuantumul de la 31.12.201, iar pensiile majorate nu se diminuează; de la 01.01.2012, pensiile diminuate vor reveni la cuantumul de la 31.12.2011, fiind posibil ca acest lucru să se realizeze şi mai devreme, în funcţie de votul Camerei Deputaţilor la modificările propuse Ordonanţei 1/2011; a solicitat participarea asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere la elaborarea unei legi de pensii ocupaţionale; ministerul va pune în aplicare hotărârile judecătoreşti definitive în problema pensiilor; modificarea sistemului de asistenţă medicală pentru militari, vizând reducerea numărului de spitale militare şi asigurarea asistenţei la spitale civile; perfecţionarea modalităţilor de avansare şi promovare în grad şi funcţie pe baza principiului meritocraţiei; bugetul apărării este subdimensionat, fapt pentru care mare parte a lui merge la salarii, urmând a identifica şi alte resurse de finanţare, inclusiv prin vânzarea unor spaţii şi capacităţi dezafectate. A răspuns întrebărilor ridicate de participanţi.

marți, 29 mai 2012

ADUNARE GENERALĂ A FILIALEI MANGALIA

Data: 31.05.2012
Ora: 09.00
Locul: Sala de spectacole a Cercului militar Mangalia
Ordinea de zi:
       1. Probleme statutar organizatorice
       2. Simpozion dedicat ''Zilei Rezervistului Militar''
       3. Info pensii şi diverse.
       4. Moment artistic dedicat sărbătoririi rezerviştilor.
Începând cu ora 10.00, autorităţile locale, militare şi civile, precum şi reprezentanţii unor asociaţii vor prezenta mesaje de salut cu ocazia ''Zilei Rezervistului Militar''
Vă rugăm să participaţi in număr cât mai mare

sâmbătă, 19 mai 2012

http://str1.crestin-ortodox.ro/foto/13/1247_sfintii_constantin_si_elena_w400.jpg
DORIM CELOR CARE IŞI SERBEAZĂ ONOMASTICA DE SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA
MULTĂ SĂNĂTATE ŞI FERICIRE ALĂTURI DE CEI DRAGI, VIAŢĂ ÎNDELUNGATĂ ŞI PLINĂ DE BUCURII.

LA MULŢI ANI!

joi, 17 mai 2012


 ÎNTÂLNIREA CU DOMNUL RADU CRISTIAN, CANDIDAT LA PRIMĂRIA MANGALIA, SE CONTRAMANDEAZĂ. ACTIVITATEA VA AVEA LOC ÎNTR-O ALTĂ LOCAŢIE ŞI LA O DATĂ CE VA FI STABILITĂ ÎN FUNCŢIE DE PROGRAMUL UNUI INVITAT SURPRIZĂ.

marți, 8 mai 2012

IMPORTANT
SĂRBĂTORIREA ''ZILEI REZERVISTULUI MILITAR''  DE CĂTRE FILIALA NOASTRĂ SE VA FACE ASTFEL:
      - PE 31.05.2012, ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE LUNARE SE VA PREZENTA UN SIMPOZION DEDICAT EVENIMENTULUI, URMAT DE UN MIC MOMENT ARTISTIC;
           - PE 03.06.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 10.00, LA CERCUL MILITAR MANGALIA VA AVEA LOC UN SPACTACOL DEDICAT REZERVIŞTILOR, URMAT DE O PETRECERE CÂMPENEASCĂ. PARTICIPAREA LA ACEASTĂ ACTIVITATE TREBUIE CONFIRMATĂ DE FIECARE MEMBRU PÂNĂ PE DATA DE 21.05, TAXA DE PARTICIPARE FIIND DE 10 LEI DE PERSOANĂ.
RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SEDIUL FILIALEI
INFORMARE PRIVIND VIZITA EFECTUATĂ ÎN BULGARIA DE O DELEGAŢIE A FILIALEI

  În ziua de 06.05.2012, o delegaţie a Filialei Mangalia, condusă de preşedintele acesteia, comandorul(r) Alexandru MACAVEI s-a deplasat la Şabla la invitaţia filialei locale a Organizatiei Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă şi în Retragere pentru a petrece împreună Praznicul Sf. Mare Mucenic Gheorghe (sărbătorit în Bulgaria pe rit vechi) şi Ziua Armatei Bulgare. Programul a cuprins următoarele activităţi:
  - un moment de reculegere la Biserica din oraş unde se oficia slujba religioasă dedicată evenimentului;
  - primirea delegaţiei de către primarul orasului, doamna profesor Raina Bîrdareva;
  - vizitarea unor obiective din oraş: Centrul Verde de Educaţie şi Farul;
  - dejun oferit de gazde la un restaurant din Krapeţ (sat ce aparţine administrativ de Şabla).
    Pe parcursul vizitei s-au purtat discuţii asupra obiectivelor celor două filiale şi a modului în care şi le duc la îndeplinire, s-au făcut informări reciproce privind organizarea filialelor şi s-au analizat  posibilitaţile de extindere a colaborării dintre cele două filiale. Partea bulgară, prin preşedintele filialei, locotenent-colonel Radi Radev, a fost de acord să organizăm competiţii sportive în următoarele domenii: volei, tenis de masă şi şah, calendarul acestora şi modul de desfăşurare urmând a fi stabilit ulterior. De asemenea, se vor analiza posibilităţile de a se organiza unele excursii la diferite obiective turistice, atât la noi cât şi în Bulgaria. La finalul vizitei s-au oferit reciproc cadouri simbolice.
    Preşedintele filialei a invitat partea bulgară se ni se alăture la sărbătorirea ''Zilei Rezervistului Militar'' în data de 03.06.2012.


    

miercuri, 2 mai 2012

INFORMARE PRIVIND DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE DIN 26.04
 1. PROBLEME STATUTAR-ORGANIZATORICE: Sunt în evidenţă 527 de membrii cotizanţi şi 92 de membrii susţinători; au fost primiţi în ultima lună MMcl.I(r) Ionel GRECU şi colonelul(r) Constantin Filimon; a încetat din viaţă lt. col.(r)Gheorghe SICOE, în memoria căruia s-a păstrat un moment de reculegere; cotizaţia a fost colectată în proporţie de 62%, fiind în continuare restanţieri pe anul 2011 un număr de 49 de membrii(12 ofiţeri, 29 de maiştrii militari şi 8 subofiţeri); s-a acordat o diplomă de excelenţă şi un cadou MMPr.(r) CONSTANTIN SPĂTĂRELUL la împlinirea vârstei de 80 de ani; s-au prezentat membrii care şi-au aniversat ziua de naştere şi onomastica în luna aprilie.
 2. ACTIVITĂŢI CULTURAL EDUCATIVE: Asp.(r) Corneliu Irimia a prezentat un material dedicat sărbătoririi Zilei N.A.T.O la 6 aprilie iar lt.col.(r) Dumitru Manoleasa a prezentat un material dedicat Zilei Veteranului (29 aprilie). Secretarul Filialei Mangalia a A.N.V.R., Plt.adj. George Pâslaru a recitat poezia ''Se sting veteranii''.
 3. INFO PENSII ŞI DIVERSE: S-a prezentat o informare privind activităţile desfăşurate de Paşti şi cele preconizate pentru 1 mai; s-au stabilit cei 10 delegaţi la Adunarea generală a Filialei Judeţene Constanţa; s-a prezentat o informare privind aplicarea Deciziilor 223 şi 224 ale Curţii Constituţionale şi asupra modului de acţiune pentru recuperarea banilor încasaţi ilegal; s-a prezentat o informare privind desfăşurarea Adunării generale a CAR-CM din 06.04
INFORMARE PRIVIND DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEŢENE CONSTANŢA
 1. Adunarea s-a desfăşurat pe data de 27.04.2012 la Cercul militar Constanţa. Din partea Biroului Permanent Naţional a participat gl.(r) Teodorescu - vicepreşedinte şi responsabilul domeniului calitatea vietii  
 2. Ordinea de zi:  Analiza activitatii biroului judetean; Analiza executiei bugetare pe 2011 si proiectul de buget pe 2012; Raportul Comisiei de cenzori; Completarea Comitetului judetean cu noi membrii.
 3.  Aspecte de interes: Se continua demersurile pe plan politic pentru adoptarea modificarilor la OUG 1/2011 si juridic pentru rezlovarea problemei pensiilor; La intalnirea presedintelui ANCMRR cu ministrul apararii s-a solicitat aplicarea prevederilor anexei 1-modificate/OUG 1294 tuturor pensionarilor, respectarea hotararilor judecatoresti definitive pentru cei care s-au judecat cu ministerul si anularea restiuirii diferentei pentru pensile micsorate in urma recalcularii/revizuiri, obtinandu-se acordul analizarii acestor propuneri; S-au facut interventii la ministerul apararii si al muncii pentru rezolvarea problemei asistentei medicala gratuite. O prezentare mai detaliata va avea loc la adunarea generala a filialei noastre din luna mai.
                                                                                 BIROUL FILIALEI 

marți, 24 aprilie 2012

VINERI, 27.04.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 10.00, LA CERCUL MILITAR CONSTANŢA ARE LOC ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A FILIALEI JUDEŢENE A A.N.M.C.R.R. DELEGAŢIA FILIALEI NOASTRE VA FI FORMATĂ DIN 10 MEMBRII, COMPONENŢA EI URMÂND SĂ FIE DEFINITIVATĂ LA ADUNAREA GENERALĂ LUNARĂ DIN 26.04.
DEPLASAREA LA CONSTANŢA SE ASIGURĂ DE BIROUL FILIALEI, GRATUIT
ÎN ATENŢIA MEMBRILOR
     AUNAREA GENERALĂ LUNARĂ VA AVEA LOC PE DATA DE 26.04.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 09.00 ÎN SALA DE SPECTACOLE A CERCULUI MILITAR. ORDINEA DE ZI:
 1.      Probleme organizatorice (evidenţă, colectare cotizaţie, aniversări, acordarea diplome de excelenţă)
 2.      Activităţi cultural educative dedicate Zilei NATO şi Zilei veteranilor
     3.       Info-pensii şi diverse: informare privind activităţile organizate de Paşti şi de 1 mai; precizări privind CASS; prezentarea delegaţilor pentru Adunarea generală a Filialei judeţene, informare prezentată de medicul de familie, dr. Muşat

duminică, 22 aprilie 2012

 SĂRBĂTORIŢILOR DE  SFÂNTUL GHEORGHE LE DORIM MULTĂ SĂNĂTATE ŞI BUCURII ALĂTURI DE CEI DRAGI
LA MULŢI ANI!