marți, 5 februarie 2013

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A FILIALEI

VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A FILIALEI SE VA DESFĂŞURA ÎN SALA DE SPECTACOLE A CERCULUI MILITAR MANGALIA ÎN ZIUA DE JOI, 28 FEBRUARIE, ÎNCEPÂND CU ORA 10.00. LA ORDINEA DE ZI VOR FI URMĂTOARELE PROBLEME:
1. PREZENTAREA ŞI DISCUTAREA DĂRII DE SEAMĂ ŞI A RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI;
2. DISCUTAREA ŞI APROBAREA PLANULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ŞI A PLANULUI DE ACTIVITĂŢI PE 2013;
3. ALEGEREA PREŞEDINTELUI FILIALEI, A VICEPREŞEDINTELUI, SECRETARULUI EXECUTIV ŞI A MEMBRILOR BIROULUI:
4. ALEGEREA COMISEI DE CENZORI ŞI A DELEGAŢILOR PENTRU CONFERINŢA FILIALEI JUDEŢENE CONSTANŢA.
VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAŢI ÎN NUMĂR CÂT MAI MARE.